اسنیر یکبار مصرف پولیپکتومی

تجهیزات-پزشکی-6

تأمین کننده: پرشین ارسا

معرفی محصول:

پولیپکتومی اسنیر (Polypectomy snare)
اسنیرها برای قرار دادن و سفت کردن حلقه های سیم ریز قابل انعطاف ، قابل انعطاف و تنظیم در اطراف ناحیه ای از بافت رکتوم (به عنوان مثال ، پولیپ) برای حذف مکانیکی یا الکتروشیمیایی و هموستاز طراحی شده اند. اسنیر ها به طور معمول از یک ساختار لوله ای توخالی مستقیم یا خمیده تشکیل شده اند (به عنوان مثال یک کانولا ، به طور معمول با طول 8 تا 18 اینچ / 20 تا 45 سانتی متر) با یک یا چند حلقه سیم قابل تنظیم (حلقه) که در انتهای کار بیرون زده می شوند. اغلب آنها شامل یک حلقه ثابت و یک حلقه قابل جابجایی هستند. لوپ های اسنیر از سیم های مونوفیلامنت یا سیم بافته ساخته شده اند که ممکن است به یک دستگاه الکتروسرجری (معمولاً تک قطبی) وصل شود که گردش جریان الکتریکی رادیو فرکانسی را بین حلقه فلزی ایزوله (نقش الکترود فعال) و الکترود خنثی خارجی برای گرم کردن بافتها و تسهیل رزکشن و سوزاندن برقرار می کند. اسنیر های رکتال قابل استفاده مجدد و یکبار مصرف عموما برای حذف الکتروسرجیکال پولیپ ها ، تومورها و بافت های غیرطبیعی از مخاط رکتوم در نظر گرفته شده می شوند ، اما دستگاه هایی که تنها رزکشن مکانیکی را ارائه می دهند نیز در دسترس هستند.