هندل به همراه کارتریج استپلر خطی برشی جراحی باز

تجهیزات-پزشکی-8

تأمین کننده: پرشین ارسا

معرفی محصول:

استپلر خطی برشی با کارتریج، دو ردیف دوتایی از منگنه های تیتانیومی را قرار می دهد و به طور همزمان بافت را بین آنها برش داده و تقسیم می کند. منگنه‌ها و بارگیری‌ها در 3 طول مختلف 60 میلی‌متر، 80 میلی‌متر و 100 میلی‌متر و 2 اندازه منگنه – 3.8 میلی‌متر (آبی) و 4.8 میلی‌متر (سبز) در دسترس هستند. منگنه را می توان تا 7 بار برای مجموع 8 شلیک در یک روش بارگیری مجدد کرد.

استپلر خطی برشی همراه با کارتریج لاپاروسکوپی:

استپلر خطی برشی با کارتریج، به طور گسترده در بازسازی دستگاه گوارش و بسته شدن استامپ یا برش در جراحی برداشتن سایر اندام ها استفاده می شود. یک هندل به همراه یک عدد کارتریج در سایز ۶۰ – ۸۰ – ۱۰۰، خط برش خطی دو ردیف منگنه از دسته های اصلی تیتانیوم را قرار می دهد و همزمان بافت را بین دو ردیف دوتایی قطع و تقسیم می کند.

اندازه های استپلر: ۶۰ میلی متر ، ۸۰ میلی متر ، ۱۰۰ میلی متر
هر یک از طول ها می تواند یک کارتریج ارتفاع اصلی ۳.۸ میلی متر یا ۴.۸ میلی متر را شلیک کند، که دو ردیف دو تایی از دسته های تیتانیوم را ارائه می دهد و همچنین برش و تقسیم بافت بین این ردیف ها. ارتفاع اصلی ۲.۵ میلی متر، گزینه بار عروقی، فقط در طول ۶۰ میلی متر موجود است.
ابزار باید بتواند بافت را به راحتی تا ارتفاع بسته بسته قبل از شلیک فشرده کند، بنابراین برای ارتفاع های مختلف، حداکثر ضخامت بافت باید به شرح زیر باشد:

  • منگنه های ۲.۵ میلی متری – ۱ میلی متر ارتفاع بسته / ضخامت بافت (فقط طول ۶۰ میلی متر)
  • ۳.۸ میلی متر منگنه – ۱.۵ میلی متر ارتفاع بسته / ضخامت بافت
  • ۴.۸ میلی متر منگنه – ۲.۰ میلی متر ارتفاع بسته / ضخامت بافت

کارتریج های مختلف منگنه ارتفاع نیز برای سهولت شناسایی ، کدگذاری شده اند.

  • ۲.۵ میلی متر – کارتریج سفید (فقط برای استفاده با منگنه طول ۶۰ میلی متر)
  • ۳.۸ میلی متر – کارتریج آبی
  • ۴.۸ میلی متر – کارتریج سبز