محصولات ما

برای زندگی طولانی تر، سالم تر، شادتر

کلیپس تیتانیومی

کلیپس تیتانیومی

سوزن بیوپسی بافت نرم نیمه اتومات کواگزیال

سوزن بیوپسی بافت نرم نیمه اتومات کواگزیال

کلیپس پلیمری همولاک

کلیپس پلیمری همولاک

سوزن بافت نرم بیوپسی اتومات

سوزن بافت نرم بیوپسی اتومات

سوزن اسکلروتراپی

سوزن اسکلروتراپی

اسنیر یکبار مصرف پولیپکتومی

اسنیر یکبار مصرف پولیپکتومی

تروکار لاپاروسکوپی

تروکار لاپاروسکوپی

هندل به همراه کارتریج استپلر خطی برشی جراحی باز

هندل به همراه کارتریج استپلر خطی برشی جراحی باز

استپلر حلقوی هموروئید

استپلر حلقوی هموروئید

استپلر حلقوی

استپلر حلقوی

بسکت خروج سنگ یکبارمصرف

بسکت خروج سنگ یکبارمصرف

سوزن ورس

سوزن ورس

بگ اندوسکوپی/ اندوبگ

بگ اندوسکوپی/ اندوبگ

رترکتور دستی

رترکتور دستی

پوشش بیولوژیک/ پانسمان‌ها/ پوشش زخم

پوشش بیولوژیک/ پانسمان‌ها/ پوشش زخم

ژل‌های جلوگیری از چسبندگی پس از جراحی

ژل‌های جلوگیری از چسبندگی پس از جراحی

شنت مغزی

شنت مغزی

دورامش لایو کلاژنی

دورامش لایو کلاژنی

اسپونژ هموستاتیک

اسپونژ هموستاتیک

پودر هموستاتیک

پودر هموستاتیک

هموستاتیک قابل جذب

هموستاتیک قابل جذب

سرمته کنسول جراحی/ سرمته کرانیوتوم

سرمته کنسول جراحی/ سرمته کرانیوتوم

سرمته کنسول جراحی/ سرمته پرفراتور

سرمته کنسول جراحی/ سرمته پرفراتور

ست ابزار جایگذاری ست تزریق سیمان (ورتبروپلاستی)

ست ابزار جایگذاری ست تزریق سیمان (ورتبروپلاستی)

ست ابزار جایگذاری ست کایفوپلاستی دو طرفه

ست ابزار جایگذاری ست کایفوپلاستی دو طرفه

لومبار درناژ

لومبار درناژ

درناژ بطنی (EVD)

درناژ بطنی (EVD)