معاون غذا و دارو اراک تاکید کرد: شرکت های پخش دارویی هرگونه فروش دارو با استفاده از روش های غیر متعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی یا روشهایی که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض بین داروخانه ها در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز شود در صورت مشاهده و گزارش به مراجع قضایی معرفی می شوند. به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک، دکتر عباس علیمرادیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: با عنایت به بند ۴ ماده ۸ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای پخش فراورده های سلامت محور، که اشعار می‌دارد فروش دارو با استفاده از روش‌های غیر متعارف از قبیل ایجاد سبد دارویی (فروش داروهای سهمیه‌ای و خاص در قبال خرید سایر داروها) و یا روش هایی که منجر به ایجاد هر نوع تبعیض بین داروخانه‌ها در زمینه دریافت داروهای مورد نیاز آنها شود ممنوع است. وی افزود: در صورت وقوع هرگونه تخلف از جمله فروش داروها ی سهمیه ای و خاص درقبال خرید سایر داروها، ضمن توقف توزیع داروهای دارای پلن و سهمیه ای توسط شرکت متخلف ،اعمال مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور، همزمان با ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی بدون هیچگونه اغماض و تذکر مجددی در دستور کار این معاونت خواهد بود.

لینک کوتاه: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر: 22517