تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران: گشت مشترک دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران و سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران، در مهرماه سال جاری، اکیپ کارشناسان تجهیزات پزشکی از پاساژ قایم واقع در اتوبان نواب بازرسی کردند. به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران: در ادامه گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران، در مهرماه سال جاری، اکیپ کارشناسان تجهیزات پزشکی از پاساژ قایم واقع در اتوبان نواب بازرسی کردند. در مهرماه سال جاری، گشت مشترک دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همراه قاضی سازمان تعزیرات حکومتی جهت بازرسی از تجهیزات پزشکی پاساژ ابریشم واقع در اتوبان نواب صورت پذیرفت. در این بازرسی اقلام فاقد برچسب اصالت کالا و قاچاق شامل ابزار دندانپزشکی به ارزش تقریبی ۱ میلیارد ریال از یک واحد صنفی کشف و پرونده جهت بررسی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

لینک کوتاه: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر: 18637