واکسیناسیون 50 میلیون نفررئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در ارتباط با افرادی که دوز اول واکسن کرونا را اسپوتنیک وی زده اند و منتظر دوز دوم این واکسن هستند، توضیحاتی ارائه داد. به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش جهانپور گفت:با توجه به افزایش واردات واکسن کرونا به کشور، روند واکسیناسیون جمعیت هدف در ماه‌های شهریور و مهر، سرعت بیشتری خواهد گرفت. وی در ارتباط با واکسن اسپوتنیک نیز تاکید کرد: متأسفانه از محل قرارداد ۶۰ میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی که قرار بود روسیه به ما بدهد، فقط یک میلیون و ۲۰ هزار دوز تحویل شده است. جهانپور درباره نبود واکسن اسپوتنیک برای کسانی که دوز اول را از این واکسن دریافت کرده اند افزود: اگر ظرف روزهای آتی از محل واردات از روسیه تأمین شود، برای این افراد تزریق خواهد شد و در غیر این صورت، با تصویب کمیته ملی واکسیناسیون و مطالعات انجام شده در دنیا، از واکسن‌های جایگزین استفاده خواهد شد. وی ادامه داد: در صورت تأیید مدارک و نمونه آزمایشی انجام شده از سوی کشور سازنده، تاییده نهایی از سوی سازمان غذا و دارو برای تولید واکسن اسپوتنیک لایت که واکسن تک دوز است، صادر می‌شود. جهانپور گفت: اسپوتنیک در حال حاضر در کشور تولید انبوه، توزیع و صادرات ندارد و مطالبی که در فضای مجازی مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت افزود: امروز فراتر از ۳۰ درصد از جمعیت هدف کشور حداقل یک دوز واکسن کرونا زده اند و در روزهای آتی، واکسیناسیون شتاب می‌گیرد.

جهانپور گفت: اسپوتنیک در حال حاضر در کشور تولید انبوه،توزیع و صادرات ندارد و مطالبی که در فضای مجازی مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد.رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت افزود:امروز فراتر از ۳۰ درصد از جمعیت هدف کشور حداقل یک دوز واکسن کرونا زده اند و در روزهای آتی، واکسیناسیون شتاب می‌گیرد.

لینک کوتاه: خبرگزاری مهر

شناسه خبر: 5297074