مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو دلیل کمبود فاکتور ۹ را عدم تخصیص به موقع ارز در نیمه دوم سال جاری عنوان کرد و گفت: با دستور رییس سازمان جهت تخصیص ارز، برنامه ریزی های لازم برای تامین این دارو صورت گرفته است.

به گزارش ایفدانا و به نقل از خبرگزاری فارس، دکتر حمیدرضا اینانلو گفت: به دلیل محدودیت منابع ارزی در شروع نیمه دوم سال جاری و عدم تخصیص ارز لازم، برنامه ریزی های سازمان غذا و دارو برای تامین داروهای برخی بیماران خاص از جمله هموفیلی به صورت کامل محقق نشدهو فاکتور ۹ به مقدار کافی برای بیماران تامین نشد. مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو دلیل کمبود فاکتور ۹ را عدم تخصیص به موقع ارز در نیمه دوم سال جاری عنوان کرد و گفت: با دستور ریاست جهت تخصیص ارز، برنامه ریزی های لازم برای تامین این دارو صورت گرفته است. وی افزود: اینکه گفته می شود موجودی داروها صفر شده، حقیقت ندارد.  میزان موجودی تامین شده این دارو در دو ماه اخیر به دلیل عدم تخصیص ارز کفاف کل بیماران نیازمند داروی فاکتور ۹ را نمی دهد اما همین موجودی حداقلی با توزیع هدفمند بر اساس استعلامات اخذ شده از معاونت درمان جهت مصارف اضطراری صورت می‌گیرد. مدیرکل دارو ادامه داد: با تأمین ارز دارو در پی دستور ریاست جمهور، برنامه‌ریزی لازم برای تامین این دارو در حال انجام است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته فاکتور ۹ تا آخر دی ماه به صورت کامل تامین و به امید خدا در ماه‌های بهمن و اسفند نیز مشکلی برای بیماراننیازمند این دارو وجود نخواهد داشت.

لینک کوتاه: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر: 23013