پاسخ:  اعداد سایز آنژیوکت مشخص‌کننده میزانی هستند که به وسیله آن هزار میلی‌لیتر آب نمک عبور می‌کند. یعنی آنژیوکت سایز ۱۶ هزار میلی‌لیتر آب نمک را در ۱۶ دقیقه عبور می‌دهد. به همین دلیل عدد سایز آنژیوکت با قطر کاتتر رابطه‌ی عکس دارد؛ یعنی هرچه عدد سایز  کمتر باشد، قطر کاتتر آن بیشتر خواهد بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *