پاسخ: کابل های الکتروکوتر باید دور از بیمار و کابل های مانیتور قرار داده شوند و از حلقـه شـدن کابـل هـا خودداری شود.مطمئن شوید که پلیت با رابط پلیت کوتری دارای اتصال محکم و ثابت می باشد و تمام سطح چـسبنده پلیـت مورد استفاده قرار می گیرد.

قبل و بعد از هر عمل، دستگاه الکتروکوتر و لوازم آن مورد بازبینی قرار گیرند تا کابل رابط ها دارای عایق و اتصالات مناسب باشند و موارد آسیب دیده مورد جایگزینی یا اصلاح قرار گیرند.از آنجایی که پلیت کوتری و اتصال آن به کابل رابط پلیت در زمان عمل زیر شان جراحی قرار می گیرد و قابل رویت نمی باشد، چنانچه مشکلی هم داشته باشد معمولا تا پایان جراحی و زمان انتقال بیمار از اتاق عمل این موضوع مخفی می ماند. این موضوع ممکن است موجب ایجاد سوختگی در بدن بیمار شود. پس می بایست در کیفیت، سایز و نصب این قسمت ها خیلی دقت شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *