پاسخ: راه اول که بیشترین کاربرد را دارد تحت عنوان الکتروکوتر مونوپلار (تک قطبی) شناخته می شود. در این روش جریان برق از طریق یک رابط و سیم به یک الکترود (عمدتا قلم کوتری) انتقال یافته و وارد بافت می گردد تا برش یا کواگوله (کنترل خونریزی) صورت پذیرد.

الکترود، عروق در حال خونریزی را می سوزاند و به این ترتیب مانع خونریزی می گردد و یا به برش بافت کمک می نماید. در نهایت جریان از طریق پلیت و رابط پلیت کوتری از بدن بیمار خارج می شود.

راه دوم در مواردی که خونریزی کم و نزدیک به نقاط و بافت های حساس می باشد، استفاده می شود. به این روش الکتروکوتر بای پولار گفته می شود که در این روش باید از جریان برق خیلی ضعیف استفاده شود تا نسوج اطراف صدمه نبینند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *