پاسخ:  محفظه قطره را به کیسه محتوی مایع یا دارو متصل کنید و از اتصال صحیح آن اطمینان حاصل کنید تا هوا وارد لوله ست سرم نشود.گیره غلتک را قبل از ورود مایع یا دارو از کیسه به محفظه قطره، کامل ببندید.آنژیوکت(برانول) مناسب با بیمار را به ورید بیمار وارد کرده و با چسب آنژیوکت آن را محکم کنید تا در ادامه از ورید خارج نشود.لوله ست سرم را به آنژیوکت متصل کرده و کیسه محتوی مایع یا دارو به همراه محفظه قطره در جای مناسب و در ارتفاع قرار دهید.گیره غلتک را با توجه به جریان عبوری مد نظر خود تنظیم کرده و راه عبور مایع تا رسیدن به آنژیوکت را بررسی نمایید که مسدود نشده باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *