پاسخ: مکانیزم چست باتل (Chest Bottle) کریستالی از طریق اثرات مکش استاتیکی مایع طراحی شده و مایعات و مواد موجود در قفسه سینه را با مکش فشار پایین به داخل محفظه خود پر می‌کند. به طور کلی جریان هوا با تغییر در فشار داخل پلور کنترل می‌شود. در این مکانیزم باید از ورود مایعات و هوا به داخل پلور جلوگیری کرده و همچنین مایعات و هوا را از داخل پلور خارج کند. این امر به کمک تیوب‌های تخلیه انجام می شود که بخش انتهایی این تیوب‌ها باید تا ۲ سانتی‌متر داخل آب قرار گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *