استپلر حلقوی

تجهیزات-پزشکی-10
تأمین کننده: پرشین ارسا

معرفی محصول:

در زمینه جراحی، استپلر به طور جامع توسعه یافته و پیشرفته شده است. این نه تنها عملیات جراحی را مکانیزه می کند، بلکه ایمنی عملیات جراحی را نیز بهبود می بخشد. استپلر حلقوی یا منگنه دایره ای یکبار مصرف، یک ردیف دایره ای و دوتایی از منگنه های تیتانیومی را در هنگام فعال شدن قرار می دهد .بلافاصله پس از تشکیل منگنه، تیغه چاقوی حلقوی بافت اضافی را جدا می کند و یک آناستوموز دایره ای ایجاد می کند.

این ابزار می تواند تا حد زیادی در زمان عمل صرفه جویی کند و خونریزی را کاهش دهد .علاوه بر این، برای جراحی بخیه بسیار راحت است. برداشتن مری، جراحی گاسترکتومی، برداشتن روده باریک و کولون، برداشتن رکتال پایین قدامی