اسپونژ هموستاتیک

تجهیزات-پزشکی-19

تأمین کننده: آویژه طب پارسین

معرفی محصول:

محصول ساخته شده از کلاژن جاذب ، سفید، استریل و غیر سمی، عاری از ذرات خارجی، سوراخ‌ها و لبه‌های تیز است.

این محصول توسط اکسید اتیلن استریل شده و در یک پاکت جراحی محافظت می شود که ایمنی آنها را در زمان استفاده تضمین می کند.

مشخصه های این محصول عبارتست از:

  • جذب مناسب و هموستاز را تضمین می کند.
  • ماتریکسی برای چسبندگی پلاکت و تشکیل لخته فراهم می کند.
  • امکان درمان بهینه زخم ها را پس از اعمال در حفره جراحی فراهم می کند.
  • یک ورقه انعطاف پذیر آلی است که با توجه به ساختار هموستاتیک و ساختار یکنواخت متخلخل آن حجمی از خون، معادل چندین برابر وزن خود را جذب می کند.
  • قابل استفاده از هر دو طرف
  • برش و شکل دادن آسان.
  • ادغام سریع با بافت
  • می توان آن را به صورت مرطوب یا خشک با سرم نمکی استریل استفاده کرد، در صورت مرطوب بودن یکپارچگی را بهتر حفظ می کند.