بسکت خروج سنگ یکبارمصرف

تجهیزات-پزشکی-11

تأمین کننده: پرشین ارسا

معرفی محصول:

وسیله ای برای خروج سنگ از کلیه در افرادی با با مشکل سنگ کلیه است .به نحوی که با ورود ان به داخل محل سنگ را گرفته و از بدن خارج میکند.سوند بسکت یکی از ابزارهای دقیق برای خروج سنگ کلیوی و یا حالبها می باشد که توسط پزشک استفاده میشود.
البته در کنار استفاده از سوند بسکت روش دیگری نیز وجود دارد به نام سنگ شکنی درون اندامی که شکستن سنگ داخلیه مجاری ادراری باعث دفع سنگ میشوند. انتخاب روش مناسب برای خروج سنگ بسته به عوامل مختلفی نظیر اندازه سنگ و شرایط بیمار دارد.از معایب استفاده از سوند بسکت این است که پزشک بسکت را به صورت کورکورانه و بدون دید وارد مجرای ادراری میکند.
در برخی موارد مشاهده شده که به خاطر نبود دید برای جراح قسمتی از حالب توسط بسکت کنده میشود.البته استفاده از هر یک از روش های خروج سنگ های کلیوی معیاب و محاسن خاص خود را دارد.