درن جکسون

تجهیزات-پزشکی-5

 

درن جکسون Jackson drain که به طور مخفف ،JP DRAIN نیز نامیده می‌شود ابزاری پزشکی است که به طور رایج جهت جمع‌آوری مایعات بدن از فضای جراحی و پس از عمل جراحی بکار می‌رود. این ابزار از یک لوله پلاستیکی و محفظه حبابی شکل و انعطاف پذیر تشکیل شده است. برای کمک به تخلیه خون، ترشحات و هوا از ناحیه عمل به منظور از بین بردن فضای مرده و تسریع در جوش خوردن دو لبه زخم و در نتیجه جلوگیری از تشکیل هماتوم و سرم بعد از عمل جراحی به کار می‌روند. یکی از بهترین درن‌های موجود درن جکسون Jackson drain می‌باشد . همچنین در پیش گیری از نکروز لبه‌های زخم و کاهش بالقوه آلودگی زخم و کاهش درد بعد از عمل و به حداقل رساندن آثار باقیمانده (اسکار) نقش اساسی دارد.

مشخصات فنی:

  • موجود در دو نوع درن‌های غیر فعال یا پاسیو و درن‌های فعال یا اکتیو
  • موجود در دو نوع عملکردی درن با سیستم تخلیه ای بسته و درن با سیستم تخلیه ای باز

سایز:

در سایزهای مختلف موجود هستند.

شرایط نگهداری:

براساس IFU روی بسته‌بندی محصول 0ºC ~ 30ºC

شرایط حمل و نقل:

براساس IFU روی بسته‌بندی محصول 0ºC ~ 30ºC

توضیحات تکمیلی:

مراقبت‌های بعد از قرار دادن درن :

  • لطفا مراقب اعمال نیروی بیش از حد روی لوله ها باشید؛ کشیده شدن لوله ها میتواند باعث خارج شدن آن ها از شکم شود.
  • باید هر روز محتویات درن تخلیه شود و میزان ترشحات روزانه ثبت شود. اگر ترشح بیش از ۲۰۰ سی سی در روز است حتما به جراح اطلاع دهید.
  • اگر میزان مایع خارج شده بیش از ۱۰۰ سی سی در ساعت است حتما سریعا به بیمارستان مراجعه کنید.
  • پانسمان اطراف درن روی پوست باید روزانه تعویض شود .
  • در مواردی با تشخیص پزشک معالج ممکن است از پماد های مشخصی نیز برای اطراف درن استفاده شود.
  • در صورتی که از کنار لوله‌ها روی پوست ترشح وجود ندارد ،پس از ۷۲ ساعت از قرار دادن لوله ها میتوانید استحمام کنید. بهتر است آب زیادی به محل لوله ها نرسد.
  • در صورت بروز تب و یا قرمزی، درد و ترشح چرکی اطراف زخم به علت احتمال وجود عفونت حتما به پزشک معالج مراجعه نمایید.
  • بهتر است درن هم سطح بدن در زمان استراحت و در حد کمر در زمان حرکت باشد.