رترکتور دستی

تجهیزات-پزشکی-14
تأمین کننده: آویژه طب پارسین

معرفی محصول:

از این وسیله برای باز کردن نواحی جراحی استفاده می شود و با استفاده از آن ناحیه که لازم است را اکسپوز می کنند ( گسترش می دهند ) و دید جراح افزایش می یابد. تمایزی که این محصول ایجاد می کند باعث می شود بافت سطحی و عمیق جراحی باز شود. همچنین در مدل های پیشرفته این دستگاه با قرار دادن ضامنی روی آن این امکان را ایجاد کرده اند که اکارتور درمکان مناسب برای اکسپوز ثابت بماند.

  • ایجاد دید بهتر برای انجام جراحی
  • افزایش سطح کیفیت جراحی
  • باز کردن فضای جراحی
  • کاهش مدت زمان جراحی
  • عدم برش بافت اشتباه توسط جراح