ست ابزار جایگذاری ست تزریق سیمان (ورتبروپلاستی)

تجهیزات-پزشکی-24

تأمین کننده: شرکت زیست ویدا آزما

معرفی محصول:

افزایش سن و بیماری پوکی استخوان میتواند منجر به شکستگی مهره های ستون فقرات شود. این نوع شکستگی ها ممکن است به بدون وارد کردن ضربه شدید و در زمان انجام کارهای روزانه ایجاد شود. علامتی که فرد آن را تجربه میکند کمردرد می باشد. این شکستگی ها در مدت چند سال موجب قوز خواهد شد. برای درمان آن میتوان با تزریق ماده سیمانی استخوانی به صورت قلاب وار در ستون فقرات درد ناشی از این عارضه به میزان قابل توجهی کاهش یابد. عمل ورتبروپلاستی یا Vertebroplasty میتواند بعد از شکسته شدن مهره ها قدرت آن را به حالت قبل از شکستگی برگرداند و درد را از بین ببرد.