سرمته کنسول جراحی/سرمته پرفراتور

تجهیزات-پزشکی-23

تأمین کننده: شرکت زیست ویدا آزما

معرفی محصول:

پرفراتورهای جمجمه مته هایی هستند برای سوراخ کردن جمجمه طراحی شده‌اند. سوراخ‌کن‌های اتوماتیک جمجمه‌ای به هدف کاهش فشار درون جمجمه یا به دست آوردن نمونه‌هایی از مایع مغزی نخاعی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. آن‌ها برای ایجاد سوراخ‌هایی که لبه استخوان جمجمه را مشخص می‌کند نیز به کار می‌روند. برخی از آن‌ها برای استفاده با هندپیس‌های ویژه‌ای طراحی شده‌اند.

یک پرفوراتور جدید ساخت کمپانیEMD  مجارستان که جهت سوراخ کردن جمجمه استفاده می گردد. همه جنبه های مثبت طراحی در مورد این پرفوراتور به کار گرفته شده تا عمل جراحی راحت تر و کارآمدتر گردد. استاندارد ساخت منحصر به فرد آن باعث ایجاد مزیت رقابتی نسبت به سایر مدلهای موجود در بازار شده است.