سوزن اسکلروتراپی

تجهیزات-پزشکی-5

تأمین کننده: پرشین ارسا

معرفی محصول:

اسکلروتراپی اغلب درمان انتخابی برای رگ های واریسی کوچک در نظر گرفته می شود . اسکلروتراپی شامل تزریق محلول به وسیله سوزن به صورت مستقیم به ورید است .این محلول باعث اسکاری در ورید شده و خون را مجبور به تغییر مسیر در رگ های سالم می کند .ورید کلاپس شده مجددا در بافت جذب شده و در نهایت محو می شود.
با استفاده از سوزن اسکلروتراپی microtech به طور موثری رگ های واریسی و عنکبوتی درمان می شوند.
از سوزن اسکلروتراپی microtech برای تزریق محلول استریل اسکلروزان به رگ های کوچک استفاده می شود. اندازه ی کلیپس های همولاک از ۲‌میلی متر شروع می شود و تا ۱۶میلی متر ادامه خواهد داشت.