سوزن ورس

تجهیزات-پزشکی-12

تأمین کننده: پرشین ارسا

معرفی محصول:

سوزن ورس دارای یک لوله و یک میله ارتجاعی است که به درون آن وارد میشود.در انتهای پروگزیمال آن ، یک شیر قرار دارد که به لوله اینستو فلاتور متصل می گردد.

سوزن ورس جهت واردکردن دی اکسیدکربن به درون حفره پریتوئن به منظور پنوموپریتوئن( متسع کردن حفره صفاتی جهت انجام جراحیهای لاپاروسکوپی کاربرد دارد.

سوزن Veress نوعی ابزار پزشکی بالینی است که برای سوراخ شدن شکم مورد استفاده قرار می گیرد .سوزن ورس با محافظت از فنر ، سوراخ کردن دیواره شکم ، مقاومت در برابر مقاومت سوزن برای جمع کردن غلاف آن ، نوک غلاف سوزن می تواند از طریق دیواره شکم باشد ، هنگامی که غلاف سوزن صافی صفاقی به داخل حفره شکم ، حفره شکمی پر از گاز دی اکسید کربن ، مقاومت کند. ناپدید می شوند ، تحت عمل یک غلاف سوزنی هسته سوزن بهار ، باعث می شود که ورس سوزن سوزن شکم شود ، می تواند از احشای داخل شکمی چاقو جلوگیری کند.