پوشش بیولوژیک /پانسمانها/پوشش زخم

تجهیزات-پزشکی-15
تأمین کننده: آویژه طب پارسین

معرفی محصول:

سوختگي يک عامل مهم مرگ و معلوليت در جهان بوده و امروزه پانسمان بيولوژيك يك قسمت مهم درمان سوختگي در مراكز پيشرفته مي باشد. زنودرم با خواص جایگزینی موقت بیولوژیکی پوست ، از زخم بیولوژیکی محافظت می کند.

بهبود زخم را با اتصال آنزیم های تخریب کننده کلاژن اضافی (MMPs) افزایش می دهد و منجر به نشست کموتاکتیک فیبروبلاست ها در بستر زخم و توسعه بافت گرانولاسیون و سنتز کلاژن می شود و به راحتی قابل جذب است.