کلیپس همولاک

تجهیزات-پزشکی-2

تأمین کننده: پرشین ارسا

معرفی محصول:

این کلیپس بر روی رگ قرار می گیرد و مانع حرکت رگ می شود. این کلیپس یک گیره ایمن دارد که برای جراحان کار را راحت می کند. و مکانیسم قفل دارد و در محل قرار گیری به طور کامل قفل می شود. این کلیپس ها دارای دندانه های یک پارچه هستند که برای جلوگیری از لغزش طراحی شده اند. حالت خمیدگی این کلیپس ها باعث شده است تا بتوانند باعث شده اند تا بتوانند بافت های اضافی را نیز در بر بگیرند.

این کلیپس ها در سه سایز کوچک ، متوسط ،بزرگ تولید می شوند.

اندازه ی کلیپس های همولاک از ۲‌میلی متر شروع می شود و تا ۱۶میلی متر ادامه خواهد داشت.