کمبود ۵۰۰ قلمی دارو در صورت عدم تامین ارز/علت افزایش قیمت ۵برابری داروهای وارداتی MS

کمبود ۵۰۰ قلمی دارو در صورت عدم تامین ارز/علت افزایش قیمت ۵برابری داروهای وارداتی MS

کمبود دارو در صورت عدم تامین ارزمدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر در کشور حدود ۳۸ تا ۴۰ قلم کمبود دارو داریم که اگر تا آخر سال ارز مورد نیاز تامین نشود، کمبودهای دارویی ما به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو خواهد رسید. به گزارش ایفدانا، دکتر حیدر محمدی درباره...
داروهایی که در درمان کرونا موثر است.

داروهایی که در درمان کرونا موثر است.

وزیر بهداشت گفت: امروز ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما افتتاح شد. توانمندی های صنعت داروسازی کشور شامل تمامی داروهایی که در درمان کرونا موثر است، به نمایش درآمده است. پیشرفت های خیلی خوبی را در حوزه دارویی داشته ایم و حدود ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور، توسط شرکت های...